اینجانب تأیید می‌کنم که حداقل 16 سال یا بیشتر سن دارم.

اینجانب همگی موارد قیدشده در رابطه با نرم‌افزار، محصولات و/ یا خدمات از جمله توافق‌نامه مجوز کاربر نهایی«EULA»، شرایط و ضوابط، سیاست کاربری مجازی و/ یا ضمیمه پردازش داده‌ها را خوانده‌ و پذیرفته‌ام.

اینجانب اطلاع کامل و رضایت خود را مبنی بر جمع‌آوری و استفاده از داده‌های شخصی بنده برای پیشبرد هر کدام از اهداف مربوط به نرم‌افزار، محصولات و/یا خدمات را اعلام می‌کنم.

جمع‌آوری و پردازش بعضی از داده‌ها از جمله داده‌های شخصی به منظور ارائه محصولات یا خدمات درخواستی یا قراردادی بنده و همچنین لزوم استفاده از کوکی‌ها یا ردگیری داده‌های مشابه در مواردی معین برای ارائه محصولات یا خدمات مذکور به اطلاع اینجانب رسیده است.

به اطلاع اینجانب رسیده است که از حق تقاضای دسترسی سالانه به اطلاعات شخصی که اخذ یا جمع‌آوری نموده‌اید، برخوردار هستم و (طبق مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها) با ارائه سابقه داده‌های شخصی در قالب خوانا به بنده موافقت نموده‌اید.

ضمناً به اطلاع اینجانب رسیده است که می‌توانم رضایت خود را ابطال کنم و از حق فراموش‌شدن برخوردار هستم. در صورت ابطال رضایت‌نامه توسط اینجانب موظف به توقف جمع‌آوری یا پردازش داده‌های شخصی بنده هستید.

به اطلاع اینجانب رسیده است که در صورت ابطال رضایت‌نامه، قادر به ارائه محصولات یا خدمات مورد قرارداد نخواهید بود و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آن ندارید. به همین ترتیب، درصورتی که اینجانب به‌طورصحیح درخواست«فراموش‌شدن» کردم، موظف به حذف یا غیرقابل دسترس نمودن داده‌های مربوط به بنده هستید.

ضمناً به اطلاع اینجانب رسیده است که در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با داده‌های شخصی خود محق هستم با مسئول رسیدگی به مسائل مربوط به داده‌ها تماس حاصل نمایم. در صورت عدم حصول توافق در هر موضوعی، موظف به ارائه خدمات مستقل برای رسیدگی و حل‌و‌فصل موضوع هستید. اینجانب محق هستم که در صورت هرگونه پرسش در رابطه با حقوق و حریم خصوصی خود با آدرس ایمیل قیدشده تماس حاصل نمایم.